تبیین قاب های دیداری

در روز نخست پیش نشست های اولین کنفرانس مطالعات میان رشته ای در ادبیات و هنرهای کاربردی، موسیقی، نمایش و سینما

در تاریخ 27 آذر ماه 1402، در سالن آمفی تأتر دانشکده هنر و معماریِ تهران جنوب، اولین پیش نشست اولین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای در هنرهای کاربردی، موسیقی، نمایش و سینما به مدیریت مهندس احمد فروهر عزتی و دانشجوهای ارتباط تصویریِ ایشان برگزار شد.

این نشست پس از خیرمقدم گویی دکتر‌ محمدرضا عزیزی دبیر اجرایی کنفرانس،  با سخنرانی و توضیحات اولیه مهندس عزتی صورت گرفت؛ به طور خلاصه این ارائه بر اساس فلسفه ژیل دلوز در کتاب سینمای وی بود که دیدن را به صورت نه کلیشه ها بلکه بر اساس قاب بندی به نمایش می گذاشت.

مهندس عزتی کارکرد های اولیه دیدن را در سه بخش به صورت کنش، کنش رفتار و درک و ادارک تقسیم کرد و با گریزی که به سینمای ایران و فیلم برادران لیلا زد، این کارکرد ها را بهتر به مخاطب نشان داد.

بعد از صحبت های مهندس عزتی حالا این وظیفه دانشجویان بود که با چهار فیلم، چهار قاب یا همان دیدن را معرفی کنند.

ساینا زیدی در فیلم سگ کشی بهرام بیضایی، قاب های هندسی و یا پردقت را توضیح داد که با اجزاء کار می کنند و نسبت به سینمای متحرک ساکن تر اند. و به چهار بخش فیزیکی، ریاضیاتی جمع کردن اعضا در کنار همدیگر و جدا کردن اعضا از هم تقسیم می شوند.

فاطمه طبیعی فر نیز در فیلم داگ ویل اثر لارس فون تریه قاب های وسواسی را تعریف کرد. ساختن این قاب ها نوعی جدایی از دیدن دارد، زیرا مخاطب به دو بخش انجام دهنده و ناظر تقسیم می شود. یعنی ما به چیزی که ناظر آن هستیم احاطه داریم ولی بعدا در موقعیتی قرار می گیریم که انگار در حال قضاوت کاری هستیم که انجام می دهیم.

مریم آقابراری برای ما در فیلم ژان لوک گدار یعنی در ستایش عشق قاب های ذهنی را تشریح کرد. در قاب های ذهنی که نابود کننده ترین نوع دیدن هستند، شما شروع به تفسیر می کنید و بعد قضاوت کردن و حکم دادن را آغاز می کنید. مثلا در همین فیلم در ستایش عشق؛ رویای امریکایی کاملا در انتهای فیلم برای شما فرو می ریزد.

در آخر فاطمه صادقیان فیلم نفس عمیق پرویز شهبازی را تشریح کرد و دربارهی قاب های سیال با ما سخن گفت. در قاب هاب سیال همه چیز وجود دارد ولی حرکتی وجود ندارد مثل شخصیت اول داستان که به مرز پوچی و بی هدفی رسیده بود و دیگر کار هایی که انجام می داد

در تاریخ 27 آذر ماه 1402، در سالن آمفی تأتر دانشکده هنر و معماریِ تهران جنوب، اولین پیش نشست کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای توسط استاد مهندس احمد فروهر عزتی و دانشجوهای ارتباط تصویریِ ایشان برگزار شد.

نشست با سخنرانی و توضیخات اولیه مهندس عزتی صورت گرفت؛ به طور خلاصه این ارائه بر اساس فلسفه ژیل دلوز در کتاب سینمای وی بود که دیدن را به صورت نه کلیشه ها بلکه بر اساس قاب بندی به نمایش می گذاشت.

مهندس عزتی کارکرد های اولیه دیدن را در سه بخش به صورت کنش، کنش رفتار و درک و ادارک تقسیم کرد و با گریزی که به سینمای ایران و فیلم برادران لیلا زد، این کارکرد ها را بهتر به مخاطب نشان داد.

بعد از حرف های مهندس عزتی حالا  این وظیفه دانشجویان بود که با چهار فیلم، چهار قاب یا همان دیدن را معرفی کنند.

ساینا زیدی در فیلم سگ کشی بهرام بیضایی، قاب های هندسی و یا پردقت را توضیح داد که با اجزاء کار می کنند و نسبت به سینمای متحرک ساکن تر اند. و به چهار بخش فیزیکی، ریاضیاتی جمع کردن اعضا در کنار همدیگر و جدا کردن اعضا از هم تقسیم می شوند.

فاطمه طبیعی فر نیز در فیلم داگ ویل اثر لارس فون تریه قاب های وسواسی را تعریف کرد. ساختن این قاب ها نوعی جدایی از دیدن دارد، زیرا مخاطب به دو بخش انجام دهنده و ناظر تقسیم می شود. یعنی ما به چیزی که ناظر آن هستیم احاطه داریم ولی بعدا در موقعیتی قرار می گیریم که انگار در حال قضاوت کاری هستیم که انجام می دهیم.

مریم آقابراری برای ما در فیلم ژان لوک گدار یعنی در ستایش عشق قاب های ذهنی را تشریح کرد. در قاب های ذهنی که نابود کننده ترین نوع دیدن هستند، شما شروع به تفسیر می کنید و بعد قضاوت کردن و حکم دادن را آغاز می کنید. مثلا در همین فیلم در ستایش عشق؛ رویای امریکایی کاملا در انتهای فیلم برای شما فرو می ریزد.

در آخر فاطمه صادقیان فیلم نفس عمیق پرویز شهبازی را تشریح کرد و دربارهی قاب های سیال با ما سخن گفت. در قاب هاب سیال همه چیز وجود دارد ولی حرکتی وجود ندارد مثل شخصیت اول داستان که به مرز پوچی و بی هدفی رسیده بود و دیگر کار هایی که انجام می داد برایش معنایی نداشت.

در آخر این نشست با کمک و همکاری دکتر عزیزی و کانون علمی دازاینِ دانشکده هنر و معماری قابل اجرا بود. و از ساعت ده صبح تا دوازده صورت گرفت و با پرسش و پاسخِ تماشاچیان به پایان رسید.

این نشست با حضور خانم دکتر جعفری ریاست دانشکده هنر و معماری واحد تهران جنوب برگزار گردید.

 با این گفته از مهندس عزتی این گزارش را به پایان می بریم که ” هدف این مطالعات و عرضه این مطالب برای شناخت قاب ها ایجاد تأثیر گذاری بیشتر به عنوان هنرمند و گرافیست در دنیای هنر است.”

خبر: ساینا زیدی

عکسها: دُرسا صادقیان – نگار کرملو

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا