موسیقی از دریچه‌ی آیین و فلسفه

در روز دوم پیش نشست های اولین کنفرانس مطالعات میان رشته ای در ادبیات و هنرهای کاربردی، موسیقی، نمایش و سینما

در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ دومین پیش نشست کنفرانس ملی مطالعات بین رشته ای با موضوع موسیقی به صورت آنلاین در بستر الوکام توسط دبیر اجرایی کنفرانس دکتر محمدرضا عزیزی که مدیریت پنل را نیز به عهده داشتند و همچنین دو نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد، خانم نازیلا جنتی دانشجوی رشته اتنوموزیکولوژی دانشگاه هنر تهران و خانم فاطمه گلین مقدم دانشجوی رشته پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد.

در ابتدا‌ دکتر محمدرضا عزیزی به اهداف کنفرانس اشاره کردند و درباره فلسفه ورزی در موسیقی ایرانی مدخلی را ارائه کردند، مفهوم پژوهش را درون مایه اصلی رشته پژوهش هنر معرفی کردند و به تبیین نقش فلسفه ورزی در موسیقی ایرانی پرداختند.

خانم نازیلا جنتی نیز آیین های مرتبط با موسیقی را در ایران بررسی کرده و درباره ی این آیین ها و پیشینه تاریخی آن ها بحث کردند همچنین ایشان عکس و نمونه های صوتی نیز در رابطه با سه آیین عروس گولی گیلان و کوسه گردی و تکم گردانی آذربایجان که آیین های پیشا نوروزی و همراه با نمایش و موسیقی و البته موضوعات اساطیری هستند در منطقه شمال و غرب کشور هستند نیز ارائه کردند و آن آثار را تحلیل کردند از منظر آیین شناسی جامعه شناسی و اسطوره شناسی و تعدادی کتاب که شرح مفصل این آیین ها در آن ها موجود است را نیز ارائه کردند، در پایان خانم جنتی با بررسی موضوعات میان رشته ای در اتنوموزیکولوژی و موسیقی ابعاد دیگر این رشته را بازگو کردند.

خانم فاطمه گلین مقدم نیز مسئله اگزیستانسیالیسم در موسیقی ایرانی را با مطالعه موردی آلبوم گریه بید اثر محمدرضا لطفی را بررسی کرده و ویژگی های بداهه پردازی در نظام فکری اگزیستانسیالیسم و ارتباط آن با موسیقی کلاسیک ایرانی را مورد بررسی قرار دادند، ایشان درباره تجربه های زیسته ی هر هنرمند در خلق اثر بداهه بحث کردند و نمونه صوتی نیز از آلبوم گریه بید ارائه و مورد تحلیل قرار دادند.

پایان خبر/

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا